DZIECI INSTAGRAMA

by Moni

Ach dzieci. Co by było gdyby ich nie było ? Kto nie lubi oglą­dać śmiesz­nych filmi­ków z małymi boba­sami sprin­tu­ją­cymy po podło­dze na czwo­raka ? Każdy, nawet najwiek­szy ponu­rak lekko zakrzywi usta w uśmie­chu na widok słod­kiej pasz­czy z jednym zębem, śmie­ją­cej się z mamy bo mama posta­no­wiła zrobić spa i siedzi w tej masce na twarzy a prze­cież to takie śmieszne. Słodkie, pulchne bobasy zasy­pia­jące przy jedze­niu, płaczące przy swoim odbi­ciu w lustrze, wyja­da­jące kotu obiad z miski i tak mogła­bym wymie­niać bez końca. Ja uwiel­biam te wszyst­kie filmiki z dziećmi bo są śmieszne. Leon też je uwiel­bia, chociaż do końca nie rozu­mie idei i śmieje się bo ja się śmieję, nato­miast mój mąż ucieka kiedy widzi mnie, podcho­dzącą z tele­fo­nem. Wszyscy lubimy się pośmiać, do czasu.

Zdaje się, że niektó­rzy rodzice tak bardzo chcą zaist­nieć w tym pikse­lo­wym świe­cie, że zapo­mi­nają o bardzo ważnym aspek­cie : zdro­wym rozsądku ! Bo co sobie myślisz widząc kilku­mie­sięcz­nego, małego bobo w wanience wypeł­nio­nej ozdob­nymi kamycz­kami, diamen­ci­kami etc ? Ja sobie pomy­śla­łam wtf ! A potem : gdzie matka ma mózg, albo ojciec, bo to nigdy nie wiadomo, które ma bzika na punk­cie Instagrama. Że mały golas leży w tej wannie pominę w milcze­niu, ale żeby stwa­rzać zagro­że­nie zadła­wie­nia się ? Pokazałam filmik Tomkowi. On na to, że prze­cież matka szybko zare­aguje bo jest blisko. I wtedy Leon szyb­kim ruchem ręki (jakby wiedział, że zaraz zabiorą) złapał garść jedze­nia i wkło­żył do buzi. Uzmysłowiłam sobie, że mogło dojść do trage­dii. Nawet jeśli mama tego dziecka szybko by zare­ago­wała, mogło by być już za późno. W imię czego i dla kogo ?

Widzieliście kiedyś może filmik na którym kilku­mie­sięczna dziew­czynka siedzi w garnku z rozto­pioną czeko­ladą ? Moją pierw­szą myślą było ‘jej jak słodko’. Ale potem doszłam do wnio­sku, że to był głupi pomysł. Kiedy miałam cztery lata, wysma­ro­wa­łam mojego dwulet­niego brata błotem i opró­szy­łam piaskiem. Od stóp do głów, pod pachami również i za uszami, żeby nie było. Ciekawe, czy czeko­lada też tak ciężko się zmywa ?

Uwielbiam Instagram za wiele możli­wo­ści : za mobi­li­za­cję, za kreatyw­ność, za ludzi którzy moty­wują. Ale czasami ręce opadają widząc bezmyśl­ność rodzi­ców.

Dbajmy o nasze dzieci, kiedyś one będą rodzi­cami.

Ściskam, Moni:*

Photo by Travis Grossen on Unsplash

Witaj drogi Czytelniku♡ Jeśli prze­czy­ta­łeś ten tekst z przy­jem­no­ścią bardzo proszę podziel się nim z kimś komu może również się spodo­bać. Będzie mi bardzo miło. Ściskam serdecz­nie, Moni:*

Może Ci się spodobać

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda