NIEDOZWOLONE TAGI — LISTA

by Moni

Nie miało być tego posta. Przygotowałam go dokład­nie dwa miesiące temu a potem stwier­dzi­łam, że żaden ze mnie specja­li­sta i po co będę takiego z siebie robić i został wyka­so­wany. Ale kiedy zoba­czy­łam jak niektó­rzy z Was używają zablo­ko­wa­nych tagów i na moje wiado­mo­ści nie reagują, jest mi przy­kro, bo sami robią swoim profi­lom krzywdę. Albo jeśli ktoś odpi­suje mi, że dla niego nie jest ważne, że ma shadow­bana, ręce mi opadają. Bo ta sama osoba pisze, że algo­rytm jest do dupy. Wybaczcie, wcale się nie unoszę, ale sami rozu­mie­cie…

Często nawet wpisu­jąc jakiś # nie zdajemy sobie sprawy, że jest tym którego powin­ni­śmy się wystrze­gać. Takich niedo­zwo­lo­nych hasz­ta­gów jest bardzo dużo. Wiadomo, że tagi doty­czące treści porno­gra­ficz­nych, agre­syw­nych są zablo­ko­wane, ale oprócz tego typu tagów są jesz­cze całkiem normalne, które zostały użyte w niewła­ściwy sposób. Co znaczy niewła­ści­wie użyty ? Otóż pod tymi tagami mogą kryć się treści obraź­liwe, naru­sza­jące zasady społecz­no­ści. Bardzo często pod popu­lar­nymi tagami kryją się zupeł­nie inne zdję­cia niż te, których byśmy się spodzie­wali.

Kiedy wcho­dzę na profile na Instagramie widzę, że ludzie używają tych tagów. Nawet sama nie miałam poję­cia, że #insta­baby czy nawet #insta­mood są zablo­ko­wane i ich używa­łam, zasta­na­wia­jąc się czemu tak mało ludzi lubi moje zdję­cia. Jak poznać, że tag jest zbano­wany ? Poniżej załą­czy­łam zdję­cia co powinno pod takim hasz­ta­giem się kryć oraz listę tagów zablo­ko­wa­nych.

Trzeba nadmie­nić, że niektóre tagi są bloko­wane tymcza­sowo, dlatego zanim będzie­cie chcieli zrezy­gno­wać z doda­nia które­goś z # sprawdź­cie czy czasami nie został odblo­ko­wany.

Jeśli macie jakieś doświad­cze­nia z niedo­zwo­lo­nymi hasz­ta­gami dajcie znać.

Ściskam, Moni:*

Witaj mój drogi Czytelniku:* Cieszę się, że prze­brną­łeś przez lawinę liter. Jeśli spodo­bał Ci się ten tekst, podziel się nim z przy­ja­cie­lem. Może i jego zain­spi­ruje. Możesz odwie­dzić mój mały, kwadra­towy świat @moni.leoni tutaj jest mnie najwię­cej. Jeśli lubisz kolor różowy, będziesz zachwy­cony:) Ściskam mocno, Moni:*

Może Ci się spodobać

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda